International trade - Dubai | HI Law Firm

Företag i Dubai

Vi på H I Juristbyrå hjälper dig att starta företag i Dubai och kan också erbjuda stöd kontinuerligt efter att företaget startats.

Här presenteras några av de företagsformer som omfattas av vår expertis.

Free Zone-företag i Dubai

Vad är ett Free Zone-företag?

I Dubai finns möjlighet att placera företag på en så kallad Free Zone, vilket innebär att företaget finns på en anläggning i en ekonomisk zon där särskilda regler gäller för företaget. Beskattning, tull- och importregler följer alltså inte de allmänna lagstiftningen för företag i Dubai och övriga Förenade Arabemiraten.
Att placera ditt företag på en Free Zone innebär frihet för ditt företag och stora möjligheter att växa på marknaden.
Free Zone-anläggningarna är vanligtvis inriktade på vissa brancher eller industrier och för att kunna placera företaget på en Free Zone krävs licens.

Vilka regler är företaget skyldig att följa?

Företag som ingår i någon av följande Free Zones är enbart skyldiga att följa bestämmelserna som upprättats av den specifika Free Zone-myndigheten. Alltså gäller inte Förenade Arabemiratens lagar för företag. All informaiton om företagen är konfidentiellt, vilket inkluderar namnen på alla tjänstemän.

Lokala sponsorer

För Free Zone-företag finns inget krav på att företaget måste ha en lokal sponsor. En lokal sponsor innebär att en person, företag eller institution i Dubai måste äga en viss andel av ditt företag och även assistera vid flera administrativa åtgärder. I ett Free Zone-företag kan ägarskapet därför vara 100 % internationellt.

Licencer

För att ditt företag ska bli ett Free Zone-företag måste du beviljas licens att bedriva företaget på Free Zone-anläggningen. Olika licencer ges beroende på vilken typ av affärsverksamhet du har. Licenstyperna som utges kan skilja sig mellan olika Free Zones.

Företagstyp

Det finns olika sätt för ditt företag att få en plats i en Free Zone. Du kan registrera ett nytt företag i form av en företagstyp som godtas i den Free Zone där du vill placera ditt företag i (t.ex. Free Zone Establishment eller Free Zone Company). Det finns även möjlighet att öppna en filial av ditt företag på Free Zone-anläggningen, som i så fall betraktas som ett lokalkontor och måste motsvara moderbolagets affärsverksamhet.

Nedan följer kort information om olika typer av Free Zones som finns i Dubai och vilka olika förutsättningar som gäller för företag på olika Free Zones.

Dubai Airport Free Zone Company

 • Redovisningskrav: Redovisning är obligatorisk och företaget måste redovisa alla transaktioner till och från företaget
 • Beskattning: företaget är fri från beskattning
 • Valuta: UAE Dirhams knuten till USD
 • Tid för att bilda företaget: 15 arbetsdagar
 • Effektiva kommunikationsmedel
 • Visum: Det krävs ett visum för varje 8.3 sq ft av hyrt kontorsutrymme
 • Krav på antal styrelsemedlemmar: minst en person

Dubai Media City Company

 • Redovisningskrav: Räkenskaper och revision måste redovisas
 • Beskattning: Ingen företags- eller personbeskattning
 • Valuta: UAE Dirhams knuten till USD
 • Tid för att bilda företaget: 12 arbetsdagar
 • Effektiva kommunikationsmedel
 • Visum: Visum för bosättning utfärdas
 • Krav på antal styrelsemedlemmar: minst en person
Licencer ges främst för företag inom media. Det finns olika sätt att få licens, beroende på vilket typ av företag du har:
 1.  Dubai Free Zone Limited Liability Company (FZ-LLC): Ett FZ-LCC-företag är ett företag som ägs av aktieägare som är både enskilda och juridiska personer. För att ett FZ-LLC-företag ska få licens krävs att företaget har minst en styrelsemedlem och ett inbetalt kapital på 50 000 AED. Vissa undantag finns, vilket vi gärna informerar om vid behov.
 2.  Filial av ett utländskt företag eller företag som finns i Förenade Arabemiraten: För att upprätta en filial i denna Free Zone krävs inget aktiekapital.
 3. Frilans: En enskild individ kan driva företaget som frilansande. I detta fall drivs företaget av en ensam person, i eget namn.

Dubai Multi Commodities Center Company (DMCC)

 • Redovisningskrav: Räkenskaper och revision måste redovisas
 • Beskattning: Ingen företags- eller personbeskattning
 • Valuta: UAE Dirhams knuten till USD
 • Tid för att bilda företaget: 10 arbetsdagar
 • Effektiva kommunikationsmedel
 • Visum: Visum för bosättning utfärdas
 • Krav på antal styrelsemedlemmar: minst två personer

Licenstyper:

 1. Handelslicens
 2. Industrilicens
 3. Tjänstelicens

DMCC ger licens främst inom följande industrier:

 • Jordbruk
 • Fiske
 • Gruvdrift och stenbrytning
 • Tillverkning
 • El-, gas- och vattenförsörjning
 • Bygge
 • Handel och reparation
 • Hotel och restaurang
 • Transport, lagring och kommunikation
 • Finansiell verksamhet
 • Fastighets- och företagstjänster
 • Utbildning
 • Hälsa och socialt arbete
 • Andra samhälls- och persontjänster

Dubai International Financial Centre Company (DIFC)

 • Redovisningskrav: Räkenskaper och revision måste redovisas
 • Beskattning: Företaget är fri från beskattning
 • Valuta: UAE Dirhams knuten till USD
 • Tid för att bilda företaget: 30 arbetsdagar
 • Effektiva kommunikationsmedel
 • Visum: Visum för bosättning utfärdas
 • Krav på antal styrelsemedlemmar: Beror på kontorslokalens storlek

Dubai Internet City Company

 • Redovisningskrav: Redovisning är obligatorisk och företaget måste redovisa alla transaktioner till och från företaget
 • Beskattning: företaget är fri från beskattning
 • Valuta: UAE Dirhams knuten till USD
 • Tid för att bilda företaget: 12 arbetsdagar
 • Effektiva kommunikationsmedel
 • Visum: Visum för bosättning utfärdas
 • Krav på antal styrelsemedlemmar: minst en person

Dubai Silicon Oasis Company

 • Redovisningskrav: Räkenskaper och revision måste redovisas
 • Beskattning: företaget är fri från beskattning
 • Valuta: UAE Dirhams knuten till USD
 • Tid för att bilda företaget: 12 arbetsdagar
 • Effektiva kommunikationsmedel
 • Visum: Visum för bosättning utfärdas
 • Krav på antal styrelsemedlemmar: minst en person

Licenstyper:

 • Tjänstelicens
 • Handelslicens – Import och export av särskilt nämnda produkter
 • Industrilicens – Import av råmaterial, tillverkning, bearbetning, montering och förpackning av särskilt angivna och godkända produkter
 • Affärsverksamhetstillstånd – Speciellt tillstånd för företag som är verksamma i ”the Administrative Zone of DSOA” som redan fått licens av Dubai Economic Department (DED)
 • Entreprenörsverksamhetslicens – Licensen kan enbart ges till medlemmar av DSO:s inkubatorprogram och är en subventionerad licens som ges i utbyte mot en liten andel i affärsverksamheten. Syftet är att den ska fungera som stöd för unga och nya entreprenörer.

Godtagbara företagstyper:

 • Filial av ditt nuvarande bolag
 • Free Zone Establishment (FZE) – Ett FZE-företag är en juridisk person som är registrerad av en enkskild aktieägare
 • Free Zone Company (FZCO) – Ett FZCO-företag är en juridisk person som är registrerad av minst två aktieägare

Dubai World Central Company

 • Redovisningskrav: redovisningen måste redovisa alla transaktioner till och från företaget
 • Beskattning: Ingen företags- eller personbeskattning
 • Valuta: UAE Dirhams knuten till USD
 • Tid för att bilda företaget: 12 arbetsdagar
 • Effektiva kommunikationsmedel
 • Visum: Visum för bosättning utfärdas
 • Krav på antal styrelsemedlemmar: minst en person

Licenstyper:

 • Licens för logistiktjänster
 • Handelslicens
 • Industrilicens
 • Tjänstelicens

Jebel Ali Free Zone Company

Företag inom Jebel Ali Free Zone har möjlighet att handla internationellt och äga fastiheter i Dubai. Ett företag som hyr plats i Jebel Ali Free Zone har också möjlighet att inneha ett bankkonto i Dubai. Företagaren får återsända 100 % av företagets tillgångar till hemlandet, utan begränsningar på grund av utländsk valuta eller andra kapitalrörelser i och utanför landet.
 • Redovisningskrav: Räkenskaper och revision måste redovisas
 • Beskattning: Företaget är fri från beskattning
 • Valuta: UAE Dirhams knuten till USD
 • Tid för att bilda företaget: 15 arbetsdagar
 • Effektiva kommunikationsmedel
 • Visum: Visum för bosättning utfärdas
 • Krav på antal styrelsemedlemmar: beror på vilken licens som utfärdas

Licenstyper:

 • Handelslicens
 • Tjänstelicens
 • Industrilicens

Aktiebolag

Dubai Commercial License Company
 • Redovisningskrav: Inga krav på redovisning
 • Beskattning: Ingen beskattning
 • Valuta: UAE Dirhams knuten till USD
 • Tid för att bilda företaget: 5 arbetsdagar
 • Effektiva kommunikationsmedel
 • Krav på lokal sponsor? Ja, sponsorn måste äga en andel på minst 51 %. Dock finns inget krav på att fördelningen av vinster och resurser måste fördelas proportionerligt mellan ägarna. Istället kan sponsorn betalas med med en fast summa pengar varje år.
 • Visum: Visum för bosättning utfärdas

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy