Familjerätt-Överflyttning av barn till Kroatien - tolkning av kroatisk lag | HI Law Firm

Familjerätt-Överflyttning av barn till Kroatien – tolkning av kroatisk lag

HOVRÄTTEN
BESLUT
2015-01-09 Stockholm
Ärende nr ÖÄ 8701-14

I målet utreddes hur kroatisk lag skulle tolkas angående föräldrars samtycke vid bestämmande av barnets vistelseort. Mamman hade flyttat med sina barn till Sverige utan pappans samtycke, vilket nu gjort att pappan ansökte om överflyttning tillbaka till Kroatien, enligt Haagkonventionen.

Ett uttryckligt lagstadgande om att båda föräldrarna måste samtycka till vart barnet ska bo finns i Kroatien. Detta kunde dock inte tillämpas i fallet eftersom flytten till Sverige hade skett innan lagändringen. Hovrätten menade att det även innan lagändringen krävdes samtycke från båda föräldrar i kroatisk lag i och med att föräldrarna ska ”likvärdigt, tillsammas och i samförstånd ansvara för de gemensamma barnen om inte annat hade bestämts”. Därmed beslutades om överföring av barnen till Kroatien.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy