Familjerätt-Fråga om bostadsrätt utgjorde samboegendom | HI Law Firm

Familjerätt-Fråga om bostadsrätt utgjorde samboegendom

HOVRÄTTEN
DOM
2015-01-12 Stockholm
Mål nr T 5077-14

Ena sambon, som nu avlidit, hade testamenterat en bostadsrätt till sina söner och den andra sambon hävdade nu att bostaden var s.k. samboegendom, vilket innebar att han hade rätt till halva värdet av bostadsrätten. Avgörande vid bedömningen om den var samboegendom var om bostadsrätten förvärvats för gemensam användning.

Den avlidna sambon hade vid förvärvet pantsatt bostaden som säkerhet. Pantsättning av samboegendom får inte ske utan båda de samboendes samtycke. Eftersom det i målet inte ens påståtts att något sådant samtycke lämnats ansåg domstolen att bostaden inte köpts för gemensamt bruk.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy