Migrationsdomstolen stoppar alla överföringar till Ungern enligt Dublinförordningen

Två överföringar av asylsökande från Sverige till Ungern enligt Dublinförordningen har stoppats av Migrationsdomstolen.
Även om Migrationsverket tills vidare stoppar alla överföringar till Ungen, delar inte Migrationsverket Migrationsdomstolens bedömning och kommer att överklaga domstolens dom.

Enligt Fredrik Beijer, rättschef på Migrationsverket har Migrationsverket granskat den ungerska asylsystem och delar inte förvaltningsrättens dom.

Samtidigt har under 2015 av olika organisationer framkommit flera rapporter som stark kritiserar det ungerska migrationssystemet.
Enligt migrationsdomstolen finns det regelmässiga brister i det ungerska migrationssystemet vilket har legat i grunden inför bedömningen och av den anledningen asylsökande inte ska överföras till Ungern enligt Dublinförordningen.
Har du frågor gällande Dublinförordningen eller migrationsrättsliga frågor?

Kontakta oss idag!

 

 

 

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy