Migrationsverkets handläggningstider under COVID-19

Många klienter frågar oss huruvida coronaviruset kommer att ha en påverkan på Migrationsverkets allmänna handläggningstider. I dagsläget är det för tidigt att säga huruvida väntetider och handläggningstider kommer att påverkas av coronavirusets spridning.

Migrationsverket kommer dock att fortsätta handlägga ansökningar om ett uppehållstillstånd oavsett om dessa lämnats i ett tidigare skede, eller om det rör sig om nya ansökningar. Migrationsverkets ambition är även att fortsätta ha öppet i deras servicecenter med vissa undantag.


Är du i väntan på ett beslut från Migrationsverket och har funderingar kring ditt ärende, så är du välkommen att:

Ring oss på 0046 868405555 så besvarar vi dina frågor och förklarar hur det ligger till på det språk som du känner dig bekväm med.

Vi har även videoinspelningar som ni kan ta del av på våra sociala medier, där vi besvarar de allra vanligaste frågorna som ställs till oss i dagsläget – följ oss på Facebook och Instagram för att hålla dig uppdaterad.

Migrationsverket kommer dock att fortsätta handlägga ansökningar om ett uppehållstillstånd oavsett om dessa lämnats i ett tidigare skede, eller om det rör sig om nya ansökningar. Migrationsverkets ambition är även att fortsätta ha öppet i deras servicecenter med vissa undantag.
Är du i väntan på ett beslut från Migrationsverket och har funderingar kring ditt ärende, så är du välkommen att:

Ring oss på 0046 868405555 så besvarar vi dina frågor och förklarar hur det ligger till på det språk som du känner dig bekväm med.

Vi har även videoinspelningar som ni kan ta del av på våra sociala medier, där vi besvarar de allra vanligaste frågorna som ställs till oss i dagsläget – följ oss på Facebook och Instagram för att hålla dig uppdaterad.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy