Privat- och familjerätt | HI Law Firm

Privat- och familjerätt

Vi är en humanjuridisk byrå med fokus på bl.a. familjerätt.

På HI Juristbyrå arbetar vi med familjerätt och upprättar avtal som testamente, äktenskapsförord, samboavtal, bouppteckning och andra avtal.

Vi erbjuder även juridisk rådgivning och ger lösningar på juridiska frågeställningar. Om ditt ärende tas till domstol kan en jurist från vår Juristbyrå stå vid din sida i processen.

Efter en skilsmässa kan det exempelvis gälla umgängesrätt, underhållsbidrag och vårdnad av barn.

Familjerätten är en del av civilrätten och behandlar allt som har med familjen att göra. Du möter den ofta livets jobbiga faser.

För oss är det därför viktigt att behandla dig som den individ du är, inte en mapp i arkivet. Vi upprättar privaträttsliga avtal som bodelningsavtal, äktenskapsförord, testamenten m.m.

Kan du inte få rättsskydd har du många gånger rätt till rättshjälp.

Socialrätt och Förvaltningsrätt

Inom socialrätten ryms frågor kring samhällets vård av sina medborgare. Bland annat ungdomsvård (LVU), missbruksvård (LVM) och psykiatrisk tvångsvård (LPT) men också rätten till bistånd och försörjning, om barn och ungdomars rättigheter, om föräldrars rättsställning i förhållande till barnen och om äldres, sjukas och funktionshindrades rättigheter.

Varje Jurist hos oss har god erfarenhet av att hjälpa klienter med myndighetsbesvär och processer. Vi hjälper gärna till att förklara alla begrepp på ett lättförstått sätt och att skriva inlagor till myndigheter.

Går in helhjärtat för ett grundligt arbete

Oavsett vilket ärende du har är du varmt välkommen att kontakta HI Juristbyrå på e-post eller telefon för juridisk rådgivning.

Vi strävar efter en svarstid inom 12 timmar, men kan garantera att vi återkommer inom ett dygn. För att hjälpa dig hitta en lösning sätter vi igång med fallet snarast möjligt och går in helhjärtat med all tid som krävs för att utföra ett grundligt arbete.

För att hålla den här höga kvaliteten på vårt arbete ökar vi inte ständigt antalet klienter, skulle vi inte ha möjlighet att ta ditt ärende just nu refererar vi dig gärna till en samarbetspartner som jobbar med familjerätt.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy