How to move to Sweden

Uppehållstillstånd i Sverige (Del1)

Vi hjälper dig i frågor som rör asylrätt, för dig som söker för dig själv eller anhörighetsinvandring.

Vår juristbyrå går in helhjärtat för varje ärende och lägger tiden som krävs för att avsluta processen så snabbt som möjligt med bästa möjliga utgång. Vi genomför ett grundligt juridiskt arbete, jämför olika fall och tar hjälp av praxis.

För oss är du en individ och blir behandlad därefter. Du möter en Jurist som förklarar begrepp inom migrationsrätt på ett tydligt sätt, sedan lägger ni gemensamt upp en handlingsplan. Välkommen att kontakta HI Juristbyrå för rådgivning kring uppehållstillstånd och vad som gäller i Sveriges uppehållsrätt med en erfaren jurist.

Tidsbegränsat och permanent uppehållstillstånd

Ett uppehållstillstånd i Sverige kan antingen vara tidsbegränsat eller permanent. Ett tidsbegränsat innebär att du får stanna en begränsad tid. Vill du ansöka om förlängning är det viktigt att göra det innan tillståndet slutar gälla. Ett permanent uppehållstillstånd (PUT) har ingen tidsbegränsning, vilket ger dig rätt att bo och arbeta i Sverige så länge du vill.

Som bevis på tillståndet får du ett uppehållstillståndskort. För tillfälliga uppehållstillstånd gäller kortet hela perioden, du med permanent uppehållstillstånd behöver förnya det var femte år.

Kan jag resa med ett tidsbegränsat uppehållstillstånd?

Så länge ditt uppehållstillståndskort är giltigt kan du lämna Sverige och komma tillbaka. Om uppehållstillståndet grundas på studier, ett förhållande, en anställning eller ett företag som inte längre finns bör du kontrollera om tillståndet fortfarande är giltigt.

Om du planerar att resa tillbaka till Sverige när ditt uppehållstillstånd inte längre är giltigt ska du snarast ansöka om ett nytt från det land du bor i.

Hur länge kan jag med permanent uppehållstillstånd vara borta?

Du kan vara borta från Sverige i upp till ett år. Anmäler du resan till Migrationsverket senast en vecka innan resan kan du vara borta i två år. Om du är borta under en längre tid eller planerar att bosätta dig i ett annat land kan Migrationsverket återkalla ditt uppehållstillstånd.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy