Residence permit because of a connection to someone in sweden | HI Law Firm

Uppehållstillstånd på grund av ett nyetablerat förhållande

Uppehållstillstånd på grund av anknytning 

Eftersom uppehållstillstånd ges på grund av ett nyetablerat förhållande, en s.k. snabb anknytning,  ges uppehållstillstånd med en giltighetstid av två år. Även kortare tillståndsperioder kan tilldelas. Ett skäl att avgränsa tillståndstiden kan vara att utlänningens pass har en kortare giltighetstid eller om Migrationsverekt misstänker att det rör sig om ett skenförhållande. 

Enligt huvudregeln får tillfälligt uppehållstillstånd inte beviljas för en utlänning med längre tid än passets giltighet.Normalt beviljas tillståndet till att gälla i ett år, men även kortare tillståndstider kan i undantagsfall meddelas av migrationsverket.

Nya regler gäller sedan 2016. 

Sveriges riksdag har besutat om flera lagändringar som kan direkt påvärka dig som planerar att ansöka om uppehållstillstånd på grund av anknytning. 

Du som bor i Sverige och planerar att lämna in en ansökan om uppehållstilldånd för dig och den partner måste kunna försörja dig själv och de familjemedlemmar som ansöker om uppehållstillstånd. Förutom den ekonomiska delen du behöver också ha en bostad av tillräcklig storlek och standard för er att bo i.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy