Arbetstillstånd | HI Law Frim

Arbetstillstånd

För den som önskar att arbeta i Sverige medger Migrationsverket arbetstillstånd.

För den som inte har permanent uppehållstillstånd och önskar arbeta i Sverige, då sökande kommer att arbeta längre än 3 månader måste sökanden av Migrationsverket beviljas uppehållstillstånd.

För att få arbetstillstånd i Sverige måste du ha ett erbjudande om en anställning i Sverige som du kan försörja dig på. Anställningsvillkoren får inte vara sämre än de som följer av svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen. Vid nyrekrytering måste din arbetsgivare också ha utannonserat tjänsten inom EU/EES – området.  Det framgår av 6 kap. 2 § utlänningslagen (2005:716).

I normalfallet ska den fackliga organisationen ha fått tillfälle att yttra sig över de erbjudna anställningsvillkoren. Det framgår av 5 kap. 7 a § Utlänningsförordningen (2006:97). 

Efter att ha jämfört den lön och det försäkringsskydd du erbjudits med kollektivavtalet för ditt yrke kommer Migrationsverket att bedöma om anställningsvillkoren i anställningserbjudandet uppfyller kraven för att du ska få arbetstillstånd. 

Genom anställningserbjudandet visar du att anställningen uppfyller kraven i 6 kap. 2 § utlänningslagen och att du kan  kunna beviljas arbetstillstånd. Av 6 kap. 2 a § utlänningslagen framgår att arbetstillstånd får beviljas för den tid anställningen gäller, dock längst för två år åt gången. Du skulle därmed kunna beviljas ett tillstånd för en tid av två år. 

Arbetstillstånd som egen företagare i Sverige 

Som egen företagare i Sverige ska sökanden för att få tillstånd av Migrationsverket ha ett giltigt pass, äga minst hälften av företaget och att sökanden är en ledande figur i företaget.

Migrationsverket kräver att sökanden ska visa att han/hon har god branscherfarenhet.
Språkkunskap i Svenska och/eller engelska är ett måste då företagets tjänster eller produkter produceras eller säljas i Sverige. 

 

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy