Study in Sweden | HI Law Firm

I det fall du befinner dig i Sverige och vill ansöka ska du skicka din ansökan till Migrationsverket arbets- och studerande tillståndsenheten

Uppehållstillstånd för den som söker sig till Sverige av arbetsmarknadsskäl meddelas i ytterst begränsad omfattning och Migrationsverket genom att studera sökandens affärsplan gör en företagsekonomisk bedömning.

Gemensamt för uppehållstillstånd och arbetstillstånd gäller att sådana tillstånd enligt huvudregeln ska ha beviljats före inresan i Sverige.

Denna regel har till främsta uppgift att säkerställa Sveriges önskemål om en reglerad invandring.

Undantag från reglerna finns dock om sökanden är i behov av skydd. Den som av humanitära skäl bör få bosätta sig här i Sverige, den som förlänger sitt uppehållstillstånd och den som kan åberopa synnerliga skäl.

Till den som har stark anknytning till en i Sverige bosatt person och det skäligen inte kan krävas att han/hon återvänder till ett land för att ge in ansökan medges oftast undantag av Migrationsverket.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy