Familjerätt-Återkallande av testamente när originalet inte hittas

HOVRÄTTEN
DOM
2015-05-29 Umeå
Mål nr T 891-14

En kopia av ett tre år gammalt testamente fanns kvar, utan att originalet återfanns, efter att en kvinna gått bort. När inte originalet, utan enbart en kopia av ett testamente finns kvar, finns en presumtion om att testamentet är återkallat (och därmed ogiltigt).

Eftersom bara kopian hittades, måste paret som tilldelades egendom i testamentet, bevisa att testamentet inte var återkallat – alltså bryta presumtionen. På grund av flera vittnen som påstod att kvinnan, innan hon avlidit, hade återkallat testamentet lyckades paret, testamentstagarna, dock inte bevisa att testamentet inte var återkallat.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy