Familjerätt-Värdering av uppgifter om sexuella övergrepp vid fråga om umgängesrätt

HOVRÄTTEN
DOM
2015-05-29 Jönköping
Mål nr T 3404-14

I en vårdnads- och umgängestvist anklagade en mamma pappan för att ha utsatt deras då drygt ett-åriga dotter för sexuella övergrepp. Både mamman och hennes andra dotter (nu 20 år gammal) från ett tidigare äktenskap lämnade uppgifter om att de uppfattat att sexuella övergrepp skett.

Vid beslut om vårdnad och umgänge ska särskild hänsyn tas till om ett barn riskerar att fara illa eller utsättas för övergrepp. Även om mammans och hennes dotters uppgifter saknade stödbevisning och betraktades delvis som förhastade slutsatser, kunde de inte helt bortses ifrån vid en riskbedömning för övergrepp. Därför tilldelades pappan umgängesrätt enbart i närvaro av ett umgängesstöd. Påståenden om övergrepp kan alltså påverka beslut om vårdnad och umgänge trots att det finns knapphändig bevisning.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy