Familjerätt-Gåva som likställas med testamente

HOVRÄTTEN
DOM
2015-05-26 Umeå
Mål nr T 116-15

Fallet gällde två barnbarn till en avliden kvinna, som påstod att deras laglottsrätt hade kränkts genom en gåva, en fastighet, till den avlidna kvinnans två barn (barnbarnens morbror och moster) som getts sex år tidigare.

I Ärvdabalken stadgas att en gåva som ges under en persons livstid kan likställas med ett testamente. Om så är fallet, avräknas gåvan på gåvotagarnas laglotter (lagstadgad rätt för bröstarvingar till en andel av den avlidnas tillgångar), vilket gör att övriga laglottsberättigade får större andelar av arvet vid arvsskiftet.

Hovrätten ansåg att gåvan skulle likställas med ett testamene, baserat på följande omständigheter. Gåvan genomfördes när kvinnan var gammal, vilket tyder på att överlåtelsen syftade till att utgöra s.k. generationsskifte, inga renoveringar genomfördes efter överlåtelsen trots att gåvotagarna påstod att det var en anledning till gåvan, och gåvan såldes strax efter kvinnans bortgång.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy