Familjerätt-Ersättning för boendekostnader efter skilsmässa

HOVRÄTTEN
DOM
2015-05-22 Stockholm
Mål nr T 8347-14

Frågan som avgjordes var huruvida en man hade rätt till ersättning från en kvinna (sin tidigare maka) för boendekostnader, då kvinnan hade bott kvar i mannens bostad efter deras separation.

Hovrätten konstaterade att kostnadsberäkningen inte kunde göras baserat på mannens kostnader för hans nya boende. Eftersom inga uppgifter framkom om mannens boendekostnader under tiden han bott i den tidigare bostaden, som kvinnan nu bott i, så ansågs inte kvinnan vara ersättningsskyldig för tiden hon bott kvar i makens bostad. För att ersättningsplikt ska föreligga, måste alltså boendekostnaderna (i den tidigare gemensamma bostaden) vara tillräckligt tydligt fastställda.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy