Familjerätt-Kringgående av hembudsklausul i testamente

HOVRÄTTEN
DOM
2015-05-12 Stockholm
Mål nr T 5276-14

En man hade överlåtit sin fastighet till sina tre barn, som alla tre upprättade testamenten som innehöll en hembudsklausul. Den innebar att arvingarna till fastigheten kunde sälja sin andel i egendomen under förutsättning att övriga ägare hade förköpsrätt och att försäljningen skedde till taxeringsvärde, istället för till marknadsvärde.

När ett av barnen avled sålde ett av dennes barn sin andel i fastigheten till sitt syskon, för att sedan köpa tillbaka andelen samt syskonens andelar, till taxeringsvärde. Personen begärde sedan försäljning av hela fastigheten och påstod att hembudsklausulen inte gällde henne, eftersom andelen i fastigheten tillkommit henne genom köp och inte testamente.

Hovrätten fastställde att det inte är möjligt att kringå en hembudsklausul på det sättet, och att kvinnan därför måste hembjuda sin andel till övriga ägare till taxeringsvärdet.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy