Familjerätt-Umgängesrätt med barn som saknar relation till föräldern

HOVRÄTTEN
DOM
2015-05-11 Jönköping
Mål nr T 2873-14

En pappa nekades umgängesrätt med sin 9-åriga dotter. Dottern hade aldrig träffat sin pappa, utan bott med mamman hela sitt liv. Tidigare umgängestillfällen hade inte gått att genomföra då dottern vägrat att träffa pappan. Domstolen påpekade att det är viktigt att dottern får träffa, och bygga en relation med, sin pappa.

Pappan bedömdes även vara en lämplig umgängesförälder. Dock var det av avgörande betydelse att umgänge med pappan, i nuläget, skulle innebär en stor psykisk påfrestning för dottern, och därmed inte vara för barnets bästa. Umgänget behövde förberedeas och kan därför meddelas först någongån i framtiden, när det kan ske i enlighet med barnets bästa.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy