Familjerätt-Bodelningsförrättare

HOVRÄTTEN
SLUTLIGT BESLUT
2015-05-07 Umeå
Mål/Ärende nr ÖÄ 893-14

Målet rörde frågan om bodelningsförrätare skulle utses vid en bodelning. En bodelningsförrättare ska utses om makarna inte själva kan komma överens om bodelning, eller om ett befintligt bodelningsavtal inte avser all egendom som ingår i bodelngningen.

Ena maken påstod att den bodelningshandling hon undertecknat skulle förklaras ogiltig, då hon trott att handlingen bara avsett bodelning för en fastighet, istället för all egendom, eftersom den andra makens jurist hade uppgett det. Men eftersom det ankommer på varje avtalspart att läsa igenom och förstå handlingen innan den skrivs under, ansågs ingen ogiltighetsgrund föreligga. En bodelningsförrättare utsågs ändå, eftersom bodelningsavtalet inte innefattade en fastighet ingick i bodelningen.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy