Familjerätt-Överflyttning av vårdnad till familjehem

HOVRÄTTEN
DOM
2015-04-28 Stockholm
Mål nr T 3091-14

Hovrätten beslutade att vårdnaden av två barn skulle flyttas över till det familjehem som de bott i under större delen av sina liv. Barnen hade haft umgänge med deras biologiska mamma under hela perioden de bott i familjehemmet.

Men då umgänget alltid skett i närvaro av en annan vuxen också och barnen kände trygghet och uttryckte en vilja att stanna hos familjehemsföräldrarna, ansåg domstolen att det var uppenbart bäst för barnen att vårdnaden flyttades över.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy