Familjerätt-Överflyttning av barn till Kroatien - tolkning av kroatisk lag | HI Law Firm

Familjerätt-Hävande av faderskap p.g.a. bristande samtycke vid IVF-behandling

HÖGSTA DOMSTOLEN PROTOKOLL
vid tillståndsprövning
2015-04-21 Stockholm
Aktbilaga 2
Mål nr T 4994-14

En man har fört talan i domstol för att häva sitt faderskap till ett tvillingpar. Han menar att han inte samtyckt till befruktning av två ägg vid den IVF-behandlingen som han och tvillingarnas mamma genomgick.

I målet har han påstått att mamman gick bakom hans rygg genom att hävda att samtycke förelåg. Nu har fallet meddelats prövningstillstånd i Högsta domstolen.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy