Familjerätt-Överflyttning av barn till Kroatien - tolkning av kroatisk lag | HI Law Firm

Familjerätt-Vårdnadstvist angående en 17-åring

HOVRÄTTEN
DOM
2015-04-21 Stockholm
Mål nr T 9396-14

En mamma begärde ensam vårdnad om sin 17-åriga dotter. Eftersom dottern nästan var myndig togs stor hänsyn till henne vilja, vid beslutet om vårdnad. Flickan hade flera gånger uttryckt att hon inte ville ha någon kontakt med sin pappa, som för närvarande hade vårdnaden och hade haft det under större delen av dotterns liv.

Mamman led av psykisk ohälsa, som hon själv var medveten om och vårdades för. Med beaktande av mammans bättrade möjligheter att ta hand om dottern, och dotterns egen ovilja att ha kontakt med pappan beslöt domstolen att vårdnaden skulle flyttas över till mamman.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy