Familjerätt-Överflyttning av barn till Kroatien - tolkning av kroatisk lag | HI Law Firm

Familjerätt-Bedömning av vårdnadshavares lämplighet

HOVRÄTTEN
DOM
2015-04-20 Malmö
Mål nr T 1316-14

En mamma ansågs olämplig som vårdnadshavare genom att utöva påtryckningar på hennes barn så att de skulle bli mer beroende av henne. Hon hade också anklagat barnens pappa för att bryta mot lagen i Dubai (för att han bodde med sin flickvän utan att de var gifta), vilket enligt domstolen tyder på att hon försöker förhindra umgänget mellan barnen och pappan. Dessutom tydde utredningen på att hon led av vanföreställningar.

Pappan ansågs vara lämplig vårdnadshavare på grund av hans engagemang genom långa vistelser i Sverige trots att han saknar anknytning till Sverige annat än genom barnen. Mammans anklagelser om sexuella övergrepp ansågs också helt ogrundade, baserat på bland annat vittnesuppgifter.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy