Familjerätt-Fördelning av kostnader för umgängesresor

HOVRÄTTEN
DOM
2015-06-02 Göteborg
Mål nr T 2256-15

Domstolen beslutade om kostnadsfördelning av umgängesresor. Två barn till föräldrar på olika orter skulle utöva umgänge med deras pappa dels löpande varannan helger, dels under vissa skollov.

Båda föräldrarna ansågs ha ekonomisk förmåga att bidra till kostnaderna för umgängesresorna (ca 10 mil med bil). Dock hade pappan, alltså umgängesföräldern, en starkare ekonomisk förmåga, vilket medförde att han fick stå för en större del av resekostnaderna.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy