Familjerätt-Överflyttning av barn till Kroatien - tolkning av kroatisk lag | HI Law Firm

Familjerätt-Bevisbörda vid tvist om en penningöverförings innebörd i samboförhållande

HOVRÄTTEN
DOM
2015-02-12 Stockholm
Mål nr T 6719-14

En man i ett tidigare samboförhållande hade överfört 100 000 kr till hans föredetta sambo, under tiden de var samboende. Mannen krävde nu tillbaka pengarna på grunden att pengarna var avsedda att bekosta deras bröllop, som aldrig blev av, vilket gör att villkoret för överföringen aldrig uppfylldes. Kvinnan, mottagaren av pengarna, hävdade att pengarna som förts över var en gåva och att hon därför inte hade skyldighet att betala tillbaka dem.

Domstolen ansåg att det i ett sådant här fall, när det råder oenighet om överföringens innebörd, åligger det den part som hävdar att överföringen är en gåva att bevisa det. Kvinnan lyckades inte styrka hennes påstående och hon blev därför skyldig att återbetala beloppet.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy