Familjerätt-Fråga om bostadsrätt utgjorde samboegendom | HI Law Firm

Familjerätt-Fråga om ändring och tolkning av Mahr-avtal

HOVRÄTTEN
DOM
2015-02-11 Stockholm
Mål nr T 2352-14

Frågan rörde ändring av ett Mahr-avtal. Mahr-avtalet (överenskommelse om överlåtelse av viss egendom till kvinnan, när äktenskap ingås enligt iransk tradition) ansågs giltigt då det ska krävas mycket för att underkänna en rättshandling som parterna utgått från ska gälla och ingen av parterna yrkat på att avtalets ogiltighet i sin helhet.

2011 upprättades nya villkor om mahr som innebar att annan egendom än i det urpsrungliga Mahr-avtalet (upprättat 1993) skulle överlåtas. Domstolen kom fram till att de nya villkoren syftade till att ersätta det ursprungliga avtalet istället för att ses som ett tillägg, eftersom delvis samma egendom nämndes i det nya avtalet.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy