Familjerätt-Överflyttning av barn till Kroatien - tolkning av kroatisk lag | HI Law Firm

Familjerätt-Vårdnad och umgänge med förälder som fört bort barn ur landet utan tillstånd

HOVRÄTTEN
DOM
2015-02-09 Stockholm
Mål nr T 5867-14

En förälder begärde ensam vårdnad av sitt barn efter att den andra föräldern gjort sig skyldig till egenmäktighet med barn genom att föra ut barnet ur Sverige. Hovrätten ansåg att det inte kan uteslutas att risk finns att föräldern för bort barnet igen, även om risken minskat sedan föräldern fått en stadigvarande tillvaro i Sverige.

Bedömningen gjordes utifrån att brottet begåtts för bara några år sedan, att föräldern inte tillfullo erkänt att fel begåtts vid bortförandet och att utredningen i målet visade att det fortfarande fanns en risk för bortförande. Föräldern fick dock umgänge med barnet, som skulle öka med tiden. Därmed lämnades öppet om domstolen skulle komma att göra en annan riskbedömning i framtiden.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy