Familjerätt-Fråga om bostadsrätt utgjorde samboegendom | HI Law Firm

Familjerätt-Överflyttning av barn enligt Haagkonventionen

HOVRÄTTEN
BESLUT
2015-01-28 Stockholm
Mål/Ärende nr ÖÄ 11026-14

Ett par föräldrar hade slutit en överenskommelse i domstol i Estland om fördelning av vårdnad och umgänge med deras barn. I deras avtal framgick att ena föräldern hade rätt att besluta om barnets vistelseort på egen hand. Hovrätten ansåg att det villkoret bara avsåg vistelse inom landet, d.v.s. Estland.

Tolkningen gjordes utifrån att en annat villkor i avtalet var att samtycke krävdes från båda föräldrarna vid semestervistelser i mer än två veckor utomlands. Dessutom skulle umgänget med andra föräldern försvåras om barnet bodde i ett annat land.

Därmed var ena föräldern, som flyttat till Sverige med det gemensamma barnet, skyldig att överflytta barnet tillbaka till Estland, vilket följer av Haagkonventionen.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy