Privat- och familjerätt | HI Law Firm

Familjerätt-Ersättningsskyldighet för boende i föredetta makens bostad efter separation

HOVRÄTTEN
DOM
2015-02-24 Stockholm
Mål nr T 4460-14

Hovrättens beslut rörde ett rättsläge som har varit någorlunda oklart – ersättningsskyldighet för boende hos den tidigare maken, efter en separation. I det här fallet handlade det om två makar som separerat, där ena maken bott kvar i andra makens boende, även efter att bodelning gjorts, utan att betala ersättning under hela boendeperioden.

Det kan finnas omständigheter som talar för en betalningsfri period direkt efter en separation, t.ex. om makarnas inbördes ekonomiska förhållanden varit ojämna och den maken som bor kvar i bostaden är den ekonomiskt svagare parten. Domstolen ansåg dock att båda parter hade svåra ekonomiska situationer. Dessutom kunde kvinnan, maken som bodde kvar i bostade, inte bevisa att något avtal om en betalningsfri period upprättats. Hovrätten ansåg därför att kvinnan skulle bli ersättningsskyldig för hela boendeperioden sedan separationen, alltså även för tiden innan bodelningen gjorts. Avgörandet skiljer sig från tidigare praxis genom att betalningsskyldigheten avser hela perioden från separationen.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy