Familjerätt-Överflyttning av barn till Kroatien - tolkning av kroatisk lag | HI Law Firm

Familjerätt-Utredning om läkemedelsbehandling mot vårdnadshavares vilja

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN
DOM
meddelad i Stockholm den 24 februari 2015
Mål nr 7315-13

Det fastslogs i målet att det ställs höga krav på utredning för att socialnämnden ska kunna medge fortsatt läkemedelsbehandling trots att en vårdnadshavare motsätter sig det. Behandlingen avsåg medicinering på grund av diagnosen ADHD till en pojke vars ena förälder motsatte sig vidare behandling efter att han tyckte att negativa bieffekter uppstod.

I beslut som socialnämnden tar mot vårdnadshavarens vilja ska extra höga krav ställas på utredningen för att inte rätten till privat- och familjeliv i Europakonventionen ska kränkas. Då ingen av de inblandade läkarna i utredningen hade haft möjlighet att få någon uppfattning om de eventuella negativa effekterna på läkemedlesbehandlingen, skulle socialnämnden utrett fallet vidare, innan beslut fattades. Beslutet måste vara utformat klar och tydligt och det måste kunna konstateras att läkemedelbehandlingen är nödvändig.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy