Familjerätt-Fråga om bostadsrätt utgjorde samboegendom | HI Law Firm

Familjerätt-Mahr-avtal – avtalstyp och lagval

HOVRÄTTEN
DOM
2015-03-06 Umeå
Mål nr T 77-14

Ett Mahr-avtal hade upprättats i ett äktenskapskontrakt när två makar gifte sig i Iran. Nu ville ena, före detta, maken att iransk lag skulle tillämpas på avtalet. Ett Mahr-avtal är en förpliktelse att till den andra maken utge en viss förmögenhet vid händelse av skilsmässa.

Hovrätten ansåg, med beaktande av syftet med avtalet, att Mahr-avtalet skulle ses som en äktenskapsrättslig reglering av makarnas förmögenhetsförhållanden. I ett sådant fall finns särskilda bestämmelser som tillåter att ett annat lands lag tillämpas om det uttryckligen angetts i avtalet. Äktenskapskontraktet, där Mahr-avtalet ingick, upprättades i Iran och i kontraktet ansågs därmed uttrycket ”lagen” syfta på iransk lag. Därmed fastställdes att iransk lag skulle tillämpas på Mahr-avtalet.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy