Familjerätt-Överflyttning av barn till Kroatien - tolkning av kroatisk lag | HI Law Firm

Familjerätt-Vårdnad och boende överflyttades på grund av föräldrarnas konflikter

HOVRÄTTEN
DOM
2015-03-17 Stockholm
Mål nr T 11150-13

Ett par föräldrar hade gemensam vårdnad om sitt barn, men hade samarbetssvårigheter. Familjepedagoger hade försökt hjälpa till vid konfliktlösning. Barnets kontakt med BUP fördröjdes länge på grund av föräldrarnas oenighet kring behovet av det. Därför ansågs att konflikterna var för djupa för att gemensam vårdnad skulle kunna fortsätta.

Det ansågs vara till barnets bästa att det i fortsättningen skulle bo hos pappan, som då också skulle få ensam vårdnad, i stället för hos mamman som barnet nu bodde hos. Bedömning gjordes med hänsyn till de brister som fanns i mammans omvårdnad; bl.a. då hon inte gjort tillräckligt för att barnets behov av läkarkontakt blivit tillgodosett (genom att inte klargöra i tid varför barnet fick ont av att sitta) och för att hon motsatt sig barnets behov av kontakt med BUP.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy