Familjerätt-Fråga om bostadsrätt utgjorde samboegendom | HI Law Firm

Familjerätt-Överflyttning av vårdnad till familjehem trots god kontakt med biologisk mamman

HOVRÄTTEN
DOM
2015-03-23 Stockholm
Mål nr T 10827-13

Vårdnaden om en sju-årig flicka flyttades över till hennas familjehemsföräldrar, som hon bott hos sedan hon var åtta månader gammal. Efter begäran av stadsdelsnämnden och uttalanden från experter ansåg domstolen att flickan hade så starka känslomässiga band till familjehemmet, såg familjehemsföräldrarna som föräldrar, hade stort behov av stabilitet och skulle få en trygghet om vårdnaden överflyttades. Hovrätten kosntaterade också att umgänget med flickans mamma varit bra, men att det i princip alltid skett i närvaro av någon annan vuxen också.

Så trots att umgängeskontakten med mamman var god, ansåg domstolen inte att det var ett hinder mot att vårdnaden skulle flyttas över till familjehemsföräldrarna. Flickan skulle fortsätta ha umgänge med mamman.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy