Familjerätt-Fråga om bostadsrätt utgjorde samboegendom | HI Law Firm

Familjerätt-Fastställande av faderskap

HOVRÄTTEN
DOM
2015-04-09 Malmö
Mål nr T 1793-13

En man nekade till att vara far till ett barn, som avlats under tiden han haft ett förhållande med barnets mamma. Mannen vägrade genomgå medicinska undersökningar för att fastställa faderskapet och att underteckna en faderskapsbekräftelse. I mejlkontakt med mamman hade mannen erkänt att de haft en sexuell relation.

Trots att ingen medicinsk undersökning genomförts fastställdes mannen som far till barnet, då det var utrett att han haft en sexuell relation med barnets mamma under konceptionstiden och mamman försäkrat att hon inte haft några andra sexuella relationer under tiden.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy