Familjerätt-Fråga om bostadsrätt utgjorde samboegendom | HI Law Firm

Familjerätt-Fråga om umgänge efter att föräldern brutit överenskommelse om umgänge

HOVRÄTTEN
DOM
2015-04-01 Stockholm
Mål nr T 7142-14

Domstolen ansåg att en pappa inte hade rätt till reglerat umgänge med sin son. Bedömningen grundades på att pappan brutit mot tidigare överenskommelser om umgänge och inte visade någon vilja att förändras.

Han hade dessutom ogrundat anklagat mamman för att ha slagit barnet. Slutsatsen blev att barnet skulle påverkas negativt av pappan beteende, vilket gjorde det olämpligt med umgänge.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy