Familjerätt-Fråga om bostadsrätt utgjorde samboegendom | HI Law Firm

Familjerätt-Umgänge med förälder efter avbruten kontakt under flera år

HOVRÄTTEN
DOM
2015-03-31 Stockholm
Mål nr T 6290-14

Frågan rörde en pappas rätt till umgänge med sina barn, som han inte träffat på tre år. Barnen var fyra och två år gammla när de träffade sin pappa sist. Det talade för att det var viktigt att börja upprätta en kontakt med pappan igen,

så att inte anknytningen förvagas ytterligare. Att mamman och barnen bodde på skyddat boende med skyddade personuppgifter gjorde att risk fanns att vistelseorten avslöjades för pappan om han fick umgänge. Trots riskerna bedömdes det som lämpligt att pappan skulle få umgänge med barnen, dock begränsat till några timmar i veckan under närmsta tiden.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy