Familjerätt-Överflyttning av barn till Kroatien - tolkning av kroatisk lag | HI Law Firm

Familjerätt-Undantag från skyldighet att betala umgängesresor

HOVRÄTTEN
DOM
2015-03-27 Malmö
Mål nr T 1364-14

Frågan gällde om en mamma, som hade ensam vårdnad, var skyldig att betala del av kostnaderna för barnets umgängesresor med pappan. Vanligtvis gäller att den som har vårdnaden är skyldig att stå för en del av kostnaderna, efter ekonomisk förmåga.

I det här fallet ansåg Hovrätten att mamman inte hade ekonomisk förmåga att betala delar av kostnaderna. Att mamman flyttat längre från pappan utgjorde inte heller tillräckliga skäl för att hon skulle stå för kostnaderna , eftersom det ansågs nödvändigt. Barnets pappa ansågs därmed skyldig att stå för kostnaderna för umgängesresorna själv.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy