Familjerätt-Fråga om bostadsrätt utgjorde samboegendom | HI Law Firm

Familjerätt-Riskbedömning för barnets skada av umgänge med förälder

HOVRÄTTEN
DOM
2015-03-26 Stockholm
Mål nr T 10112-14

En pappa förlorade rätt till umgänge med sitt barn på grund av risken för att barnet skulle fara illa. Pappan var dömd för flera typer av allvarlig brottslighet, däribland våldtäkt, grov misshandel och narkotikabrott. Det sex-åriga barnet hade även berättat att pappan utsatt denne för sexuella övergrepp.

Det krävs inte full bevisning för att sådana anklagelser ska få inverkan i ett mål om umgänge med barn, utan en riskbedömning görs. Barnpsykiatrin uttalade att barnet led av posttraumatiskt stressyndrom, vilket kunde vara en följd av våld och sexuella övergrepp. Utifrån risken att barnet skulle fara illa beslutades att inget umgänge skulle ske mellan barnet och pappan.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy