Familjerätt-Fråga om umgängesrätt efter straff för egenmäktighet med barn

HOVRÄTTEN
DOM
2015-06-26 Stockholm
Mål nr T 1036-15

En pappa nekades umgängerätt med sitt barn eftersom det ansågs finnas en beaktansvärd risk för att barnet skulle bortföras. Pappan hade tidigare straffats för egenmäktighet med barn, då han undanhållit sin dotter från hennes mamma under flera månader.

Utöver det uppgav mannen vaga uppgifter om sin boende- och arbetssituation, vilket gjorde att hans livssituation ansågs oförändrad sedan bortförandet. Med beaktande av de omständigheterna avslog domstolen pappans begäran om umgängesrätt.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy