Familjerätt-Giltighet av äktenskapsskillnad meddelad i Syrien

HOVRÄTTEN
BESLUT
2015-06-22 Stockholm
Mål nr Ö 11589-14

En person ansökte, i svensk domstol, om att en dom om äktenskapsskillnad i Syrien 2012 skulle förklaras giltig även i Sverige. För att en sådan dom ska vara giltig i Sverige måste det på ett betryggande sätt ha antecknats i ett officiellt dokument i landet där domen gavs. Domen i Syrien hade meddelats 4 april 2012, vilket var ca ett år efter att inbördeskrig utbröt i landet.

Regimen med Bashar Al-Assad hade då den dominerande makten i landet och strider pågick i bl.a. Aleppo, där domen om äktenskapsskillnad meddelades. På grund av den situationen, som baserades på uppgifter från svenska utrikesdepartementet, ansåg Hovrätten att kravet på dokumentets utfärdande inte var uppfyllt. Ansökan om domens giltighet avslogs.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy