Familjerätt-Inget förändrat umgänge trots förbättrad tillvaro hos föräldern

HOVRÄTTEN
DOM
2015-06-11 Stockholm
Mål nr T 8899-14

En mamma begärde att hennes barn delvis eller helt skulle bo hos henne, istället för att hon skulle fortsätta ha enbart umgänge med barnen. Domstolen ansåg att mammans tillvaro, både för henne själv och barnen, visserligen förbättrats sedan det förra beslutet om umgänge.

Men trots att mammans hälsa blivit bättre, som tidigare gjort att hon till stor del vistats på sjukhus, och hennes arbetstider förbättrats, hade förändringarna skett relativt nyligen. Det kunde därför inte säkerställas att barnens bästa skulle tas tillvara genom boende hos mamman. Utredningen visade också att barnen redan hade en trygg och stabil tillvaro hos pappan. Domstolen beslutade därför att barnen skulle fortsätta bo hos pappan.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy