Förlängt arbetstillstånd

Förlängt arbetstillstånd | HI Law Firm

Enligt Migrationsöverdomstolens beslut kan ansökan om förlängt arbetstillstånd beviljas under förutsättning av att villkoren för arbetstillstånd är uppfyllda under alla tidigare tillståndsperioder.

Beslutet innebär vidare att du som ansöker om förlängt arbetstillstånd måste se till att villkoren har varit uppfyllda för varje månad som du har haft arbetstillstånd. 

Det sagda omfattar även den som söker arbetstillstånd hos en ny arbetsgivare.

Inför ansökan är det därför av vikt att uppmärksamma alla nödvändiga dokument som ska bifogas med ansökan. Utöver de dokument som står i webbansökan samt i blanketterna, behöver du också skicka dokument som visar att villkoren har varit uppfyllda månad för månad under alla perioder som du har haft arbetstillstånd i Sverige.

Kontakta oss på H I Juristbyrå så hjälper vi dig med din ansökan. Vi har klienter från hela världen! 

 

 

 

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy