Migration och flyktingar | HI Law Firm

Migration och flyktingar

Vi saknar förståelse och insikt i de inre svårigheterna hos flyktingar, invandrare och deras barn.

Dessa svårigheter följer invandraren från hemlandet och komplicerar samt påverkar anpassningen i det nya landet.
För att förstå flyktingens och invandrarens värld framgår det av de lämnade redogörelserna hur viktigt det är att känna

till skälen/t till att han/hon lämnade hemlandet och skälet till att man valde det nya landet.

Två yttersta viktiga skillnader mellan flyktingen och invandraren bör beaktas för att förstå referensramens femte aspekt, skälet.

Nämningen att flyktingen tvingas lämna hemlandet och kanske inte har kunnat välja asylland och att han inte kan återvända till hemlandet.

Medan däremot invandraren väljer det land dit han/hon emigrerar och kan besöka hemlandet och återvända dit för gott.
Somliga flyktingar har haft tid att planera och förbereda flykten, andra har det inte.

I flyktingfamiljer har vanligtvis inte alla varit politiskt aktiva. Den som är aktiv måste fly och de andra måste följa med antigen de vill det eller inte, på grund av den risk de löper om skulle stanna.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy