Ny asylprocess

Migrationsverket har anställt flera handläggare för att minska väntetiderna för asylsökande. Självklart tar det tid för att de nyanställda handläggarna ska lära sig att ta rättssäkra beslut, men det är till stor hjälp för migrationsverket. 

Migrationsverket talar även om att de förstår att väntetiden är allt för långa, men i början av November har det kommit in ca 8200 nya asylsökande till Sverige. Varje ärende som kommer in till migrationsverket ska få ett rättssäker beslut. 

I början av nästa år ska en ny asylprocess införas. Ärenden som kommer in till migrationsverket kommer att delas in i fem olika svårighetsgrader. Ärenden som är enklare, görs det en insats direkt vid ansökan. Resterande ärenden ser de över för att se hurvida de ska gå till väga för att lägga in ärendet i ett av dessa 5 spår.  Det beror även på vilka handlingar som är medtagna, ifall asylsökandet har ID-kort med sig, samt ifall migrationsverket beslutar att det behövs en juridisk ombud. 

Migrationsverket säger även att den nya processen som ska införas i början av 2016, kommer inte påverka rättssäkerheten, utan det är ett sätt att hantera ärenden på ett annat sätt för att minska väntetiderna. Nya processen innebär endast nya arbetssätt men hantering av ärenden kommer att ske som vanligt. 

Migrationsrättsliga advokater jobbar juridiskt för att en icke Svensk medborgare skall befinna sg i Sverige. Inom migrationsrätten arbetar jurister främst med Utlänninglagen ( UtlL ). 

Migrationverkets beslut går att överklaga till Migrationsdomstolen ifall sökandet får avslag på sitt ansökan.  

Är sökandet missnöjd med Migrationsdomstolens beslut, så går det att göra ytterligare överklagan till Migrationöverdomstolen. Dock behövs det ett prövotillstånd för att överklaga till Migrationsöverdomstolen. 

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy