Den tillfälliga lagen förlängs

The temporary law is extended | HI Law Firm

3 MÅNADERS UNDANTAG FRÅN FÖRSÖRJNINGS- OCH BOSTADSKRAVET

Den 18 juni 2019 beslutade regeringen om att en förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige ska träda ikraft den 20 juli 2019.

Denna lag skiljer sig på vissa sätt från den tidigare tillfälliga lagen vilket vi kommer berätta om i det följande.

Personer som sökte asyl efter den 24 november 2015 och har fått alternativ skyddsstatus har numera rätt till familjeåterförening. Men detta förutsätter att personen bedöms ha välgrundad utsikt att få permanent uppehållstillstånd. Med anledning av att Migrationsverket tidigare enbart föreskrivit denna rätt för personer som har fått flyktingstatusförklaring har en typ av kompensation införts under en viss tid. 

Detta innebär att personer som sökte asyl efter den 24 november 2015 och har beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd samt alternativ skyddsstatus har möjlighet att utgöra anknytningsperson vid ärende om familjeåterförening utan att försörjningskravet tillämpas under en 3 månaders period från och med den 20 juli 2019. Detta betyder således att anknytningspersonen i Sverige, förutsatt att dessa ovan angivna krav uppfylls, inte behöver uppfylla försörjnings- samt bostadskravet om ansökan om anknytning sker innan den 19 oktober i år.

H I Juristbyrå kan hjälpa er med att genomföra denna ansökan innan den 19 oktober så att ni undkommer att behöva uppfylla försörjnings- och bostadskravet.

Ni är välkomna att kontakta oss via mail på info@hilaw.se eller på 08-68405555 så berättar vi mer.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy