Uppehållstillstånd i Spanien

Permanent uppehållstillstånd i Spanien

Med hjälp av våra advokater och jurister kan Du som inte är EU-medborgare med tillfälligt uppehållstillsånd resa in och bosätta Dig i Spanien. 

Vi kan hjälpa dig på ett effektivt sätt när Du med din familj planerar att permanent bosätta dig i Spanien. Vi kan endast uppnå detta mål genom att förnya ditt tillfälliga uppehållstillstånd på rätt sätt, så Du kan vistas och arbeta i Spanien på obestämd tid och på samma villkor som alla andra spanjorer.

Vår målsättning, som din internationella Juristbyrå, är att kunna hjälpa Dig i alla lägen och under hela Din migrationsprocess. Vår vision är att genom juridisk rådgivning samt juridiskt utfört arbete kunna se Dig nå mållinjen.  

Krav för uppehållstillstånd i Spanien

För att få uppehållstillstånd i Spanien ska:

  • du inte förekomma i något kriminalregister i Spanien eller i ditt hemland för befintliga brott enligt spansk lagstiftning.
  • du Inte ha förbjudits att resa till Spanien och inte heller i det territoriella utrymmet för EU-länder som Spanien har skrivit under på.
  • du kunna visa att du har tillräckligt med besparingar för att försörja dig och din eventuella familj.
  • du ska inte förekomma, i något beslut eller register om återreseförbud till Spanien.
  • du ska inte förekomma i något beslut eller register om återreseförbud till Spanien, som du frivilligt har godkänt och signerat. 

Väntetider för uppehållstillstånd i Spanien 

Efter att ha lämnat in Din ansökan på ett korrekt sätt ska beslutet vara klart att meddelas till Dig inom tre månader, från och med dagen efter Ansökan lämnades in till den Spanska myndigheten.

Nu har Du 1 månad på dig att personligen ta emot ditt uppehållstillstånd ifrån den spanska ambassaden eller konsulaten i ditt land.
Om du missar tidsfristen och inte tar emot uppehållstillståndet kan myndigheten besluta att du inte är intresserad av uppehållstillståndet. I sådant fall kan vi hjälpa dig att på nytt söka om uppehållstillstånd.

Du bör snarast, inom en månad, ansöka om spanskt ID-kort efter Din inresa till Spanien. Därför hjälper våra jurister Dig, dels här i Sverige dels i Spanien med en mängd olika ansökningar då de dels måste sökas, dels bör sökas på rätt sätt. 

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy