Residence permit because of a connection to someone in sweden | HI Law Firm

Uppehållstillstånd och Giftermål

Uppehållstillstånd eller avslag när förhållandet har upphört

En del människor emigrerar för att de vill dela sitt liv med en person från det nya landet eller en invandrare som bor där. 

Giftermål mellan personer från olika kulturer kan vara svårt och komplicerat. Ofta är folk inte medvetna om i hur hög grad bakgrunden och hemlandsmiljön kan påverka ett näraförhållande.

Avslag vid begäran om förlänga uppehållstillstånd

Konflikter leder till spännigare och ibland till separation eller skilsmässa.

Om separation eller skilsmässa blir nödvändig står valet att återvända till hemlandet öppet för invandraren. Ibland, om utlänningen inte har passerat två års gräns kan Migrationsverket besluta att utvisa utlänningen som enligt Migrationsverket saknar numera skäl att kvarstanna i Sverige.

Av 5 kap. 16 § första stycket utlänningslagen framgår att den som haft ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på familjeanknytning bara får beviljas ett nytt uppehållstillstånd på den grund om förhållandet består.  

Om ett förhållande har upphört kan en utlänning i vissa fall ändå beviljas fortsatt uppehållstillstånd. Det krävs då att utlänningen har särskild anknytning till Sverige. Att den främsta anledningen till att förhållandet har upphört är att utlänningens eller hans eller hennes barn har blivit utsatta för våld eller någon annan allvarlig kränkning i förhållandet, eller att andra starka skäl talar för att utlänningen ska få ett nytt uppehållstillstånd.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy