Vuxna barn beviljades uppehållstillstånd – beroendeförhållande till fadern

Särskilt beroendeförhållande till föräldrar för uppehållstillstånd i Sverige.

Två vuxna barn beviljades uppehållstillstånd på grund av beroendeförhållande till fadern, som hade permanent uppehållstillstånd i Sverige.

Det ena personen var en 19-årig pojke som åberopade att han hade ett särskilt beroendeförhållande till sin pappa i Sverige.

När han gick i 9:an hade en bomb exploderat på hans skola, vilket orsakat psykisk ohälsa hos honom. Sjukdomstillståndet styrktes med läkarintyg.

19-åringen beviljades uppehållstillstånd på grund av särskilt beroendeförhållande till sina föräldrar i Sverige.

Omständigheterna som låg till grund för beslutet var att stor del av hans familj hade flyttat till Sverige, hans psykiska ohälsa som gör honom beroende av daglig omvårdnad, hans bristande möjlighet att försörja sig och behov av omvårdnad av föräldrarna.

Pojkens 22-åriga syster beviljades också uppehållstillstånd på grund av särskild anknytning till Sverige.

Då hon inte hade någonstans att bo efter att hennes morbror slängt ut henne och hennes barn, resten av familjen flytt till Sverige, hon haft svårt att försörja sig och blivit hotad och misshandlad av de släktingar som är kvar i hemlandet fanns skäl att bevilja henne uppehållstillstånd på grund av anknytning till släkten i Sverige.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy