Ansökan om visum till Sverige

Ansökan om visum till Sverige från Iran.

Vän, familjemedlem, släkt som du vill besöka i Sverige behöver skicka in en inbjudan till dig som är bosatt i Iran. Med inbjudan ska bifogade dokument medföljas

 • Inbjudan
 • Eget personbevis
 • Kopia på sitt ID-kort / Passhandling, som visar denna identitet.

Den sökande som bor i Iran skall lämnar in sin ansökan om visum till Svenska Ambassaden i Tehran.

Utlandsmyndigheten behöver ytterligare uppgifter om dig som sökande så som

 • Anledning till ditt besök till Sverige
 • Hur länge du kommer att befinna dig i Sverige?
 • Vem står för dina kostnader / försörjning?
 • Passhandlings kopior.
 • Vart slut resan att vara? Blir nästa resa tillbaka till Iran eller ett annat land?
 • Har du tillstånd att resa till landet du kommer att besöka efter vistelsen i Sverige eller åker du hem till Iran?

Bifoga följande

 • Två fotografier som ska vara i passformat och inte vara äldre än 6 månader
 • Blankett Familje uppgifter
 • Blankett Inbjudan ( Detta är dokument är från steg 1)
 • Personbevis från den anhörig / vän i Sverige
 • Kopior på ditt eget pass, sidorna som visar personuppgifter, namnteckning, passnummer, vartifrån den är utfärdat, giltighet
 • Dokument som visar att du har pengar för resan och hemresan. Kravet i Sverige är att du ska ha minst 450kr/dag under ditt besök i Sverige
 • Om du eventuellt har en individuell medicins reseförsäkring

Vid inlämningen ska det förekomma varför den sökande vill besöka Sverige, om det är via anknytning ska man bifoga dokument som bevis på relationen gentemot sökande och anhörige i Sverige. Förälder, barn eller syskon ingår i ramen för nära anhörig, övriga anknytningar klassas inte som nära anhörig tyvärr.

Irans nuvarande praxis fastställs av domstol. Man har även skärpt sanktionerna, vilket har lett till sämre ekonomi i landet. Det har medfört en hel del arbetslöshet och väl försvagat valuta, enligt uppgifter från migrationsverket.

Visum som i dagsläge beviljas är i första hand till nära anhöriga, dock ska det inte förekomma några omständigheter som visar tydliga avsikter med bosättning genom en visering till Sverige.

Det ska även framkomma tydligt och klart en anknytning till landet, som bevis på att syftet inte är att bosätta sig i Sverige. Har man dock ingen familj / släkt i Iran, och ett arbete vars lönen inte är stabil, kan det leda till ett avslag. En stabil inkomst / ekonomi, samt en viktig relation till landet är en bra grund för att påpeka att man har planer på att lämna Schengenområdet. De viktigaste i detta fall är också att det ska vara en anhörig som faller inom ramen.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy