Förlängt arbetstillstånd | HI Law Firm

Förlängt arbetstillstånd

Enligt Migrationsöverdomstolens beslut kan ansökan om förlängt arbetstillstånd beviljas under förutsättning av att villkoren för…

Familjerätt

På HI Juristbyrå arbetar vi med familjerätt och upprättar avtal som testamente, äktenskapsförord, samboavtal, bouppteckning…