Licensavtal

Licensavtal - det immaterialrättsliga avtalet Licensavtal reglerar upplåtelser av immaterialrättsligt skyddade rättigheter. Licens kan ges…

Affärsjuridik

På HI Juristbyrå ägnar vi oss åt internationell affärsjuridik med europainriktning. Vi har lång erfarenhet…

Aktieägaravtal

Aktieägaravtal - nödvändigt för alla aktiebolag Äktieägaravtal upprättas internt mellan delägare i ett aktiebolag. Syftet…

Samarbetsavtal

Vad är ett samarbetsavtal? Samarbetsavtal är en samlingsbenämning på alla avtal där två parter samarbetar.…

Skuldebrev

Ett skuldebrev är ett bevis för en penningskuld. Skuldebrevet fungerar som en kvitto för borgenären,…

Ny asylprocess

Migrationsverket har anställt flera handläggare för att minska väntetiderna för asylsökande. Självklart tar det tid för…