Försäkringsavtal | HI Law Firm

Försäkringsavtal

Försäkringsavtalet - ifall något oväntat sker Försäkringsavtalet tecknas mellan en försäkringstagare och en försäkringsgivare (vanligtvis…

Köpeavtal

Köpeavtalets grunder Avtal som avser köp av en vara kallas köpeavtal. Huvudregeln är att köpeavtal…

Fullmakt

Vad är en fullmakt? Med en fullmakt kan du ingå avtal och utföra andra rättshandlingar…